จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
แห่ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
สำรวจ จัดระบบ เอกสารโบราณ บ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
กิจกรรมทั้งหมด