มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 ตุลาคม 2561
มมส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 2 ตุลาคม 2561
มมส กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 1 ตุลาคม 2561
มมส จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” วันที่ 26 กันยายน 2561
มมส กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 24 กันยายน 2561