มมส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 17 กันยายน 2561
มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 วันที่ 15 กันยายน 2561
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)” (กองทุนสมเด็จย่า 90 พรรษา) วันที่ 14 กันยายน 2561
มมส จัดรับบริจาคโลหิต วันที่ 13 ก.ย.61
กองกิจฯ มมส ตัดสินการประกวดสื่อสร้างสรรค์สร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย วันที่ 13 กันยายน 2561
มมส จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561