กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตโครงการอบรมหลักสูตรวิทยาการด้านพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ค่ายองค์กรนิสิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ค่ายหมอยาเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 15 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
มมส จัดโครงการวันกิจกรรมพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
มมส จัดโครงการวันขอบคุณนักกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561