กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวคิดของการบริหารจัดการค่ายอาสาพัฒนา" 17 ธันวาคม 2561
มมส ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพของน้ำ 17 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรี มมส” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เครือข่ายนิสิต ๙ต่อ Before After มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายนิสิตจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม (ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน) และแกนนำชมรมเดินตามรอยเท้าพ่อ จัดกิจกรรมทำ "ยางยืดเพื่อสุขภาพ" วันที่ 2..
มมส นำนิสิตเข้ารับโล่รางวัลในการประกวดและรับโล่รางวัลในนามสถาบันที่ให้การสนับสนุนการจัดประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ..
มมส จัดงาน “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561