มมส จัดปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ครั้งที่ 21 วันที่ 16 มีนาคม 2561
มมส มอบทุนและปลูกจิตสำนึกนิสิตทุนการศึกษา วันที่ 13 มีนาคม 256
กองกิจฯ มมส ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 5-8 มีนาคม 2561
นิสิต ชมรมอาสายุวกาชาด มมส เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรปฐมพยาบาล” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม มมส จัดกิจกรรม “มอบโอกาส แบ่งปันความสุข” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
มมส พิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561 (คณะเทคโนโลยี/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/คณะวัฒนธรรมศาสตร์) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561