มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
มมส จัดประชุมเชิงปฏิติบัติการ เยี่ยมค่าย-มอบค่าย วันที่ 25 มีนาคม 2560
มมส มอบทุนการศึกษาแก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มีนาคม 2560
กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
“ค่ายก้อนดินอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก” เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560
มมส ร่วมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนิสิตพิการ ณ สหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กุมภาพันธ์– 5 มีนาคม 2560