มมส จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
กองกิจฯ มมส นำนิสิตต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม (ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ธ สถิตในดวงใจ มมส รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษรภาพ ๙ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
กลุ่มนิสิตพลังสังคม (พรรคพลังสังคม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนนิสิตจิตอาสาทั่วไป หรืออาสาสมัครทั่วไป ได้ร่วมกันผนึกกำลังลงช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 21 ตุลาคม 2560
องค์กรนิสิต พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมนิสิตในวงรอบ 8 เดือน วันที่ 14 ต.ค.60