องค์กรนิสิต พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมนิสิตในวงรอบ 8 เดือน วันที่ 14 ต.ค.60
มมส จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
กลุ่มนิสิตมอน้ำชี (พรรคมอน้ำชี) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญกฐินตามครรลอง “ฮีต 12 คอง 14” หรือ “ฮีต 12 คองกิจกรรม” ในชื่อโครงการ “ฮีต 12 ฉลองบุญใหญ่ มอน้ำชีร่วมใจ ทอดกฐินสามัคคี” วันที่ 13..
กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 10 ตุลาคม 2560
กองกิจฯ มมส เข้ารับโล่รางวัลในนามสถาบันที่ให้การสนับสนุน การจัดประกวดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้..
กองกิจฯ มมส จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน) ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้ 23 กันยายน 2560