กองกิจฯ มมส จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561
มมส จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับสายงานสุขภาพ คณะกรรมการประชุมเชียร์ 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
นิสิต มมส เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561
กองกิจฯ มมส จัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาแบดมินตันกลางแจ้ง วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
กองกิจฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำคณะ วันที่ 10 ก.ค.61
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานิสิตระดับคณะ วันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2561