โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 22 ก.พ. 61
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ก.พ. 61
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ 15 ก.พ. 61
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานแต่งงานบนหลังหุ่นปั้นไดโนเสาร์ 14 ก.พ. 61
สำนักวิทยบริการ ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก World Wetland day 2018, Mahasarakham, Thailand “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเมืองในอนาคต” 9 ก.พ. 60
โครงการ "ห้องสมุดพบคณะ” ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ 8 ก.พ. 61