โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 20 ก.ย. 60
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสาขาบรรณรักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มรภ.มหาสารคาม 14 ก.ย. 60
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่คณะแพทย์ 14 ก.ย. 60
สำนักวิทยบริการ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2559 13 ก.ย. 60
สำนักวิทยบริการร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน 4 ก.ย. 60
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ 1 ก.ย. 60