หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(344 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(90 รายการ)
กีฬา (Sports)
(277 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(599 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(477 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(78 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(491 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,385 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(821 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(127 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(414 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(758 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,572 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ อาคารสถานที่ (Building & Ground)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่อาคารพลศึกษา
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 67 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจรถวายอารักขาฯและรักษาความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2560
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 63 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มมส ลงพื้นที่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
รูปภาพ รูปภาพ  28 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 64 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร กองอาคารสถานที่ มมส ครั้งที่ 1/2560
รูปภาพ รูปภาพ  10 ตุลาคม 2559 (จำนวนที่เข้าชม 114 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
กองอาคารสถานที่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารฯ มมส ลงพื้นที่ตรวจสภาพความมเสียหายบริเวณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง)
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 72 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการ มมส รวมใจคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยธนาคารขยะรีไซเคิล
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 62 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ลงพื้นที่อาคารบริการนิสิต
รูปภาพ รูปภาพ  28 กันยายน 2559 (จำนวนที่เข้าชม 56 ครั้ง)
/กองอาคารสถานที่, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [95]   [แสดง 8/758 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek