หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 16 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  16 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ นิสิตใหม่สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 19 ก.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  19 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 3 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอีสาน-อาเซียนสัญจร (ISAN P2A on Campus Journey at Mahasarakham University) 4 ก.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  4 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว (4-6 ก.ค.60)
รูปภาพ รูปภาพ  4 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 36 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 3 ก.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  3 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 24 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. 3 ก.ค.60
รูปภาพ รูปภาพ  3 กรกฎาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 21 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับอาคันตุกะจากราชอาณาจักรกัมพูชา 28 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  28 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 20 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 9 มิ.ย. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [54]   [แสดง 8/428 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek