Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(354 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(237 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(167 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(91 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(507 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,460 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(438 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,607 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
คำค้น:
ดูในหมวดหมู่ ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
กองกิจฯ มมส จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  6 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 84 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพ รูปภาพ  4 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 75 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 1/2/60
รูปภาพ รูปภาพ  1 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 9 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจการนิสิต มมส จัด Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 31 มกราคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  31 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 61 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง มมส ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง ครั้งที่ 1/2560 30/1/60
รูปภาพ รูปภาพ  30 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 22 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
มมส จัดสัมมนา “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” สำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกา..
รูปภาพ รูปภาพ  23 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 10 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
กองกิจฯ มมส จัดโครงการอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ วันที่ 21 มกราคม 2560
รูปภาพ รูปภาพ  21 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 66 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประชุมงานสารบรรณ และงานจัดเก็บและสืบค้นเอกสารราชการ 13/1/60
รูปภาพ รูปภาพ  13 มกราคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/กองกลาง, สำนักงานอธิการบดี
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [308]   [แสดง 8/2460 รายการ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek