หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > คณะเทคโนโลยี > มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษต..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง

เข้าชมจำนวน 8,335 ครั้ง
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี 2552 มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ณ บริเวณอาคารบรมราชกุมารี ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผศ.ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ในพื้นที่ ด้วยการใช้ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ที่นักวิจัยมีความรู้ความชำนาญไปสู่ระดับรากหญ้า การวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่ง ประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งประดิษฐ์สามารถส่งเสริมและถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ในระดับท้องถิ่น

ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทีมวิจัย ที่ได้รับทุนการสนับสนุนเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง ออกมาเป็น “รถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม” และได้มอบให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของกลุ่มเกษตรในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร 043-743135

ภาพ / ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง
  หัวเรื่อง (Subject)มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek