kacak bahis supertotobet poker siteleri tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(371 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(298 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(628 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(249 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(502 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(525 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,546 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(862 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(138 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(465 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(764 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,672 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52

เข้าชมจำนวน 7,775 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน“มอน้ำชีออนซอนสาระสินธุ์ โฮมฮ้อยสาระถิ่นสิบเก้าเมือง ตักสิลานครฮุ่งเฮืองสาระธรรม งามล้ำประทีปศรีสง่าสาระคน” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง

อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการปลูกฝัง การสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ และคุณค่าทางสังคม การประสานภูมิปัญญา ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างบูรณาการ ตามแนวความคิดจตุมหาสารคาม ได้แก่ “สาระสินธุ์ สาระถิ่น สาระธรรม สาระคน”

กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการแห่และประกวดริ้วขบวนกระทงใหญ่ ขบวนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ถิ่นพื้นเมืองอีสานของแต่ละ 19 จังหวัด ประจำแต่ละคณะฯ โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดขบวนประจำเมือง สาเกตุนคร จังหวัดร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง ขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดขบวนประจำเมืองนครแก้วมุกดา จังหวัดมุกดาหาร คณะศึกษาศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง ศรีโคตรบูรณ์หลวง จังหวัดนครพนม คณะแพทยศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง สกลทวาปี จังหวัดสกลนคร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดขบวนประจำเมือง นาคานคร จังหวัดหนองคาย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง เมืองหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยดุริยางคิลป์ จัดขบวนประจำเมือง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง นครศรีสองรัก จังหวัดเลย คณะการบัญชีและการจัดการ จัดขบวนประจำเมือง เมืองพระยาแล จังหวัดชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ จัดขบวนประจำเมืองวิมายะปุระ จังหวัดโคราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง วนัมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะสถาปัตย-กรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จัดขบวนประจำเมือง ศรีผไทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์และสัตวศาสตร์ จัดขบวนประจำเมืองนครศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดขบวนประจำเมือง เมืองยศสุนทร จังหวัดยโสธร คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดขบวนประจำเมือง เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะเทคโนโลยี จัดขบวนประจำเมือง อุบลราชธานีศรีวนาลัย จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ยังมีการออกร้านขายของแต่ละชมรม อาทิ ยกระทงที่ทำจากใบตอง หรือเศษวัสดุธรรมชาติ ร้านเสื้อชมรม ของที่ระลึกและอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงของชมรมนาฏยศิลป์และดนตรีพื้นเมือง และที่ขาดไม่ได้คือการประกวดนารีศรีโรจนากร ซึ่งเป็นการประกวดสาวงามตัวแทนจากคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 36 คน และตัวแทนจากเทศบาลตำบลท่าขอนยาง และเทศบาลตำบลขามเรียง จำนวน 2 คน รวม 38 คน

สำหรับผู้ที่เข้าประกวดนารีศรีโรจนากรในปีนี้ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสานประยุกต์ เสื้อแขนกระบอก พาดสไบด้านซ้าย ใส่ผ้าซิ่นมัดหมี่ และเครื่องประเงินแบบล้านนา ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทย

ซึ่งผลการประกวดขบวนแห่ลอยกระทงใหญ่

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม,คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลการตัดสินการประกวดกระทงลอย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์

ผลการประกวดนารีศรีโรจนากร ประจำปีการศึกษา 2552

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสร้อยสุดา พินิจ คณะวิทยาการสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวทัศนีย์ สีทาแก คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวเขมมิสรา หัสเดชะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกนกพร พาพิทักษ์ คณะเภสัชศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิชญาภา สำราญวงศ์ คณะแพทยศาสตร์

โดยขบวนแห่กระทงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงกับจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดมหาสารคาม ส่วนสาวงามที่ได้รับตำแหน่งนารีศรีโรจนากร และรองนารีศรีโรจนากร จะต้องเปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกีฬาราชพฤกษ์ งานฟุตบอลประเพณี มข.-มมส. และกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การนิสิตและมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ข่าว:: จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว, อวรรณ โสสีทา , อติรุจ อัคมูล (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek