kacak bahis supertotobet poker siteleri tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(373 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(94 รายการ)
กีฬา (Sports)
(299 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(631 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(251 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(504 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(177 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(527 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,558 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(873 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(142 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(469 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(775 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,679 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > การแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระด..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

การแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553

เข้าชมจำนวน 6,036 ครั้ง
รายละเอียด

นิสิต มมส คว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553 นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีพลอากาศเอกณพฤกภ์ มัณฑะจิตร ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเพื่อพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน เพื่อรักษาคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมไทยด้านการประดิษฐ์ใบตองและวัสดุธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายทอดศิลปะการประดิษฐ์งานใบตองและวัสดุธรรมชาติให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

ลักษณะกิจกรรม เป็นการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา การตกแต่งต้นเทียนพรรษา การจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ จากใบตองและวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 26 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งประเภทต่างๆ ดังนี้ การประกวดการตกแต่งต้นเทียนพรรษา ได้แก่ นายชัยวัฒน์ ศรีพอและ นายนิตินัย คนเพียร การประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้แก่ นายมนัส จันทร์กำเนิด นายธนกร แก้วอินทร์ นายวัชรชัย ใจมีพร นายพงศธร ยอดดำเนินและ นายวัลลภ ชมพูมิ ประกวดการจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์ ได้แก่นายโอฬาร อุทรักษ์. นายปรีดา ใจปัดชา นายสะบัดชัย เรืองเสนา นายทินกร ขันมาและนายสุวัฒน์ เนียมกลาง

ผลการแข่งขันการประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 83 พรรษา ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวส) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวส) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัยอาชีวลำปาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก การประกวดการตกจัดดอกไม้แนวประณีตศิลป์รางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่มหาวิทยาลัยหาสารคาม รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งนี้ คุณหญิงผอบทิพย ศาตะมาน นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นผู้มอบรางวัลแล้วถ้วยรางวัล ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ

ข่าว:: จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)การแข่งขันการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 1วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2553
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)รุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date)ไม่ได้ระบุวัน (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek