หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อง ท้าวหัวข่อหล่อ

เข้าชมจำนวน 4,171 ครั้ง
รายละเอียด

ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อง ท้าวหัวข่อหล่อ

วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง "ท้าวหัวข่อหล่อ" เป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาแต่อดีตและมีบันทึกไว้ในใบลาน ของภาคอีสาน ซึ่งเป็นเรื่องราวมที่บอกสอนให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านด้วยคุณค่าของเรื่องดังกล่าวทางโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้นำเรื่อง "ท้าวหัวข่อหล่อ" นี้มาจัดพิมพ์เป็นฉบับการ์ตูน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านโดยบูรณาการสู่ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว รวมถึงการเรียนรู้อักษรไทยน้อยซึ่งเป็นอักษรโบราณที่เคยใช้อยู่ในภาคอีสานในอดีต


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อง ท้าวหัวข่อหล่อ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายเลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 5 ตุลาคม 2554 (วันเริ่มกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek