tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(98 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(261 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(550 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,663 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(485 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(38 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,721 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน > เปิดประวัติศาสตร์ “กู่ปู่ดำและข้าวดำ” ณ บ้านกำพ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

เปิดประวัติศาสตร์ “กู่ปู่ดำและข้าวดำ” ณ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชมจำนวน 2,252 ครั้ง
รายละเอียด

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30-16.30 น. ศาสตราจารย์ ศรีศักร

วัลลิโภดม กรรมการประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยอาจารย์ วิยะดา รัตนเพชร อาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา และ

นิ่มนวล จันทรุญ บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ร่วมกับผู้นำชุมชนซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจำนวน 40 คน สืบเนื่องจากคณะนักวิจัยได้สำรวจความต้องการของชุมชนในเดือนมกราคม 2555 และสรุปผลประชาพิจารณ์ด้านความต้องการสร้างหมู่บ้านกำพี้โฮมสเตย์ เมื่อต้นเดือนมิถุนาย 2555 ได้มีมติให้ทำการสำรวจประวัติความเป็นมาของ”ข้าวดำ” ณ บริเวณ”กู่ปู่ดำ” บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่สักการะ บูชาของชุมชนและทำพิธีบวงสรวงสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์

คณะฯได้ร่วมกันสำรวจแผ่นศิลาแลงที่ปรากฏให้เห็นและสภาพที่ยังฝังอยู่ในดิน พร้อมกับ เศษซากอิฐดินเผา เศษกระเบื้องและเศษภาชนะเครื่องใช้ โดยท่าน ศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม ได้มีความเห็นเบื้องต้นว่าชุมชนกำพี้เป็นที่ตั้งเมืองเก่า มีอายุประมาณ 800 ปี และกู่ปู่ดำน่าจะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในยุคขอมและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ส่วนข้าวดำที่ขุดพบโดยผู้นำและชาวบ้านในพื้นที่นาบริเวณข้างเคียง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการฝังกลบพร้อมกับภาชนะเครื่องใช้ จากปากคำชาวบ้านที่เคยทำการขุดพบข้าวดำเป็นจำนวนมาก(ประมาณ 1 เกวียน)โดยบังเอิญของของเจ้าของที่นา ซึ่งฝังอยู่ในโพรงดินเป็นชั้นๆ ลึกประมาณสองเมตร ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับที่ชาวนาดูนได้ขุดพบโบราณวัตถุและพระบรมสารีริกธาตุ การสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ท่านรองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า” กำพี้มีความเป็นชุมชนสูงมากคือมีวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นอีสานที่มีความรักเคารพในบรรพบุรุษ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านและยังสภาพนิเวศรอบชุมชนที่คงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคูคลอง หนองน้ำและโนนดินโบราณรวมถึงแหล่งนาเกลือและสมุนไพรพื้นบ้าน สมควรที่คนในชุมชนควรที่จะรักษาสภาพและเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่ารวมถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและต้องปกป้อง ดูแลและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน ซึ่งหากจะแปลงมรดกให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน สิ่งที่ต้องคำนึงและควรระวังคือคนในท้องถิ่นจะต้องบริหารจัดการด้วยตนเอง หวงแหนและรักษาให้เป็นสมบัติของชุมชน โดยปราศจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นเข้ามามีบทบาทครอบครอง และสุดท้ายท่านศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้กรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และยินดีที่จะช่วยเหลือในด้านการ ขุดค้นแหล่งประวัติศาสตร์ “ข้าวดำกำพี้” ตามกระบวนการนักธรณีวิทยาร่วมกับนักประวัติศาสตร์ เพื่อความสมบูรณ์โดยมีหลักการร่วมกับชุมชนในการรักษาสภาพธรรมชาติให้คงเดิมมากที่สุด เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวัฒนธรรมกับชุมชน ความสมบูรณ์และหลากหลายทางธรรมชาติ กับภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในท้องถิ่นที่มีความสำคัญ ควรค่าแก่อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ในการบริการวิชาการชุมชนครั้งนี้ ผู้บริหารสถาบันฯ ประกอบด้วย รศ.วีนา วีสเพ็ญ ที่ปรึกษาสถาบันฯ ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ราชัน นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิจัย เห็นชอบและรับหลักการ เพื่อจะนำเสนอโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เวลา 09.39 น.


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)เปิดประวัติศาสตร์ “กู่ปู่ดำและข้าวดำ” ณ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เลอสันต์ ฤท่ธิขันธ์ (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 18 มิถุนายน 2555 (วันเริ่มกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek