tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(7 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(392 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(98 รายการ)
กีฬา (Sports)
(313 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(648 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(261 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(533 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(179 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(132 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(550 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,663 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(906 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(159 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(485 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(38 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(810 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,721 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน > เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของภาคอีสาน

เข้าชมจำนวน 593 ครั้ง
รายละเอียด

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย นิลอาธิ ผศ.ราชัณ นิลวรรณาภา และอาจารย์ทัศนีย์ บัวระภา หลังจากประชุมกรรมการประจำสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2555 ในภาคเช้าแล้ว ในภาคบ่าย ได้ลงพื้นที่ ณ.เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดูแล เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของภาคอีสาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ด้านโบราณคดี การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และการจัดทำประวัติศาสตร์ชุมชน โดยมี นายอำพล เครือวรรณ รองนายกเทศบาลตำบลหนองแปน จ่าเอกนิเวศ เหลืองยวง หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองแปนและคณะฯ ให้การต้อนรับ โดยท่านรองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า” คนและชุมชนในท้องถิ่นต้องดูแลท้องถิ่นของตนเองอย่าให้”คนนอก”เข้ามาทำลาย ท้องถิ่นถูกครอบงำโดยนโยบายรัฐ(ชาติภูมิ) ที่เกิดจากความไม่เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าของความเป็นชุมชน ท้องถิ่นต้องต่อสู้เพื่ออยู่ให้รอด การสร้างสำนึกร่วมของคนในท้องถิ่นคือทางออกของคนอีสาน การสร้างสำนึกร่วมเพื่อแผ่นดินเกิดต้องเริ่มจากการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม คนข้างนอกทำเรื่องนี้ไม่ได้ ต้องคนในพื้นที่ทำเอา หัวใจของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคือ ประวัติศาสตร์สังคม ได้แก่ การสืบค้น สืบสาวประวัติบุคคล สืบสาวให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เอาภูมิปัญญาเรื่องอาหารเป็นหลักในการฟื้นวิถีนิเวศวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด” หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยาง บริเวณที่กำลังบูรณะพระธาตุยาคู และเข้าเยี่ยมชม ใบเสมา ที่ค้นพบใหม่ในบริเวณเมืองฟ้าแดดสูงยาง ณ.วัดโพธิ์ และให้ข้อคิดในการทำวิจัยต่อสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ว่า” งานวิจัยของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ควรทำในรูปแบบองค์รวมมีการบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยชี้ให้เห็นว่าการลงสนามเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางในครั้งนี้นั้น สามารถทำวิจัยได้หลายเรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีความสัมพันธ์กัน เช่น บางคนมีพื้นฐานทางศิลปะ ก็เน้นทำวิจัยในเชิงพุทธศิลป์ บางคนสนใจในเรื่องชุมชน ก็ให้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก่อน เพื่อที่จะได้เห็น “คน” เห็น “ชุมชน” แล้วจึงไปเรื่องภูมิปัญญา คนที่สนใจเรื่องผ้าหรือเครื่องแต่งกาย ก็อาจศึกษาเรื่องผ้าหรือเครื่องแต่งกายที่ปรากฏในภาพนูนสูงบนใบเสมาฯ คนที่สนใจเรื่องภูมินิเวศก็ศึกษาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารสถาบันฯ เห็นชอบและรับหลักการ โดยกำหนดให้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย ด้านความร่วมมือในการวิจัยและบริการวิชาการ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ.เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)เมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของภาคอีสาน
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 15 มิถุนายน 2555 (วันเริ่มกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek