Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส นำนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแล..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส นำนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “MSU 2ndP2A Journey in Vietnam” วันที่ 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2558

เข้าชมจำนวน 348 ครั้ง
รายละเอียด

มมส นำนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

“MSU 2ndP2A Journey in Vietnam”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในโครงการ MSU 2ndP2A Journey in Vietnam นำโดย Ms.Jocebel R.Bonilla นักวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตร่วมทีมคณะทำงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2558

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและให้มีภาวะผู้นำ กล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออก ตลอดจนเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน ระดมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมพัฒนาชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ภายใต้ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในงานมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม พร้อมศึกษาดูงานด้านต่างๆ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเวียดนามแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานที่จริงหรือมีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนยิ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะทางภาษา มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และศิลปวัฒนธรรมร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Cross-cultural understanding) ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น ทั้งด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือการได้พัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง โดยมีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 24 คน ณ FPT University เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

ข่าว::จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส นำนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ “MSU 2ndP2A Journey in Vietnam” วันที่ 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2558
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)ปรีชา ศรีบุญเศษ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 31 พฤษภาคม 2558 (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date) 4 มิถุนายน 2558 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek