Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” วันที่ 16 กันยา..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” วันที่ 16 กันยายน 2558

เข้าชมจำนวน 283 ครั้ง
รายละเอียด

มมส จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายสืบสาย กุลาสา นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจ และมีความประสงค์จะทำกิจกรรมร่วมกับชมรม/กลุ่มนิสิต ให้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมและกลุ่มนิสิตนั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการกิจกรรมของชมรมและกลุ่มนิสิต อีกทั้งเพื่อให้นิสิตมีความกล้าแสดงออก ทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อจัดนิทรรศการกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยชมรม/กลุ่มนิสิต สโมสรนิสิต และกลุ่มนิสิตอิสระ ที่มีความสนใจจะจัดตั้งชมรมและกลุ่มนิสิตขึ้นมาใหม่

โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” เป็นโครงการที่ สร้างความรัก ความความศรัทธาต่อสถาบันเพื่อให้นิสิตใหม่ ได้เข้าร่วมสังกัดชมรมภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะศึกษาหาความรู้ในตำราเรียนแล้ว การศึกษาที่เป็นบทเรียนที่สำคัญเช่นกัน นั่นคือ กิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลาย ในแต่ละด้าน เช่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองในการแสดงพิธีเปิด ชมรมและกลุ่มนิสิตทุกชมรมที่สังกัดองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย กองกิจการนิสิต ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ทั้งนี้มีนิสิต อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” วันที่ 16 กันยายน 2558
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เจษฎา แก้วจุฬาศรี/ พิมลวรรณ กันทะวงค์/ วรวัฒน์ มาธุระ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 16 กันยายน 2558 (วันเริ่มกิจกรรม)
  วันเดือนปี (Date) 16 กันยายน 2558 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek