Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตโครงการเรียนล่วงห..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 59 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

เข้าชมจำนวน 204 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 กองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นงานอย่างอบอุ่น

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตใหม่ ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่นิสิต ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตกับนิสิต และนิสิตกับบุคลากร โดยได้แบ่งกลุ่มนิสิตออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเรียนรู้ 3 หน่วยงาน ดังนี้ คือ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ และกองกิจการนิสิต โดยมีเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตเป็นที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดในการทำกิจกรรม พร้อมมีนิสิตจิตอาสาเป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เพื่อสร้างความสนุกสนานผ่านกิจกรรมสันทนาการ การละลายพฤติกรรมให้นิสิตใหม่ได้รู้จักกัน คุ้นชิน สนิทสนมกันในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น และคอยกระตุ้นให้นิสิตใหม่กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความสามัคคีกัน พร้อมทั้งแนะนำสิ่งที่ดีงามสร้างจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ตั้งขามเรียง

ภาพ::อติรุจ อัคมูล /กมลรัตน์ ลีทหาร / สุวิทย์ บุญพิลา

ข่าว::จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 59 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล /กมลรัตน์ ลีทหาร / สุวิทย์ บุญพิลา (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 19 พฤษภาคม 2559 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 19 พฤษภาคม 2559 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek