Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(515 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,485 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,621 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 201..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” วันที่ 27 สิงหาคม 2559

เข้าชมจำนวน 195 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. องค์การนิสิต ร่วมกับกองกิจการนิสิต สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม นายจิตริน เปลี่ยนบำรุง นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

โครงการ Freshy day and Freshy night 2016 เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมลอดซุ้มประเพณี และกิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดให้มีขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ บนบริบทพื้นฐาน “บันเทิงเริงปัญญา” เป็นฐานความรู้ ตามหลักวิชาการด้านนิสิตสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหลักวิชาการสากลกิจกรรมใน โครงการ Freshy day and Freshy night 2016 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “ค่ำคืนแห่งความฝัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต เอกลักษณ์นิสิต MSU FOR ALL และตอบสนองกรอบนโยบายแผนงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 5 ประเด็น ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม ยาเสพติด วิถีไทย มหาวิทยาลัยสีเขียวและการใช้ภาษาสื่อสารอาเซียน สำหรับองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ยึดกิจกรรมนี้เป็นประเพณี ซึ่งตามข้อมูลหลักฐานการจัดกิจกรรมในแต่ละปีที่ผ่านมา มีการกำหนดนโยบาย แนวคิดหลัก หรือแก่นสาระ เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติไว้อย่างน่าสนใจโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังนี้

เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่มีความรัก ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” และเอกลักษณ์นิสิต “การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน” ตลอดจนเพื่อให้นิสตใหม่เกิดการเรียนรู้ทักษะสุนทรียภาพ ทักษะบุคลิกภาพ ทักษะสัมพันธภาพ ที่สังคมให้การยอมรับ อีกทั้งเป็นทักษะชีวิตจำเป็นในสังคมปัจจุบัน และสังคมอนาคต

ภายในกิจกรรมได้มีการลอดซุ้มในภาคเช้า และการประกวด ดาว – เดือน ในภาคบ่าย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรนิสิต ตลอดจน บริษัทและห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10, 000 คน

ผลการประกวด MSU FRESHY BOYS AND FRESHY GIRLS 2016 มีดังนี้

รางวัล MSU FRESHY BOYS 2016

- ชนะเลิศ ได้แก่ B20 ปัทรมย์ พรมผา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ B14 จักรพันธ์ รุ่งเรือง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

รางวัล MSU FRESHY GIRLS 2016

- ชนะเลิศ ได้แก่ G15 ชมพูมาตย์ ผ่องสนาม คณะวิทยาการสารสนเทศ

- รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ G16 รัฏฎา เจริญทรัพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

รางวัล MSU Popular vote 2016

- ฝ่ายเดือน ได้แก่ B6 โกศล วิสุทธิเมธีกร คณะการบัญชีและการจัดการ

- ฝ่ายดาว ได้แก่ G6 สิริโสภา สุนารักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ

รางวัล Photogenic MSU 2016 รางวัล : โหวดจากช่างภาพจากทุกสโมสรนิสิต

- ฝ่ายเดือน ได้แก่ B6 โกศล วิสุทธิเมธีกร คณะการบัญชีและการจัดการ

- ฝ่ายดาว ได้แก่ G6 สิริโสภา สุนารักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ

ภาพ::อติรุจ อัคมูล/ปริญญา พูนสวัสดิ์ /นายคุณากร อยู่เย็น/นายไชยวุฒิ ภาษี/นายกิตติศักดิ์ โชติกาณทัศน์

ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียงดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง) มมส จัดโครงการ Freshy day and Freshy night 2016 “ค่ำคืนแห่งความฝัน” วันที่ 27 สิงหาคม 2559
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล/ปริญญา พูนสวัสดิ์ /นายคุณากร อยู่เย็น/นายไชยวุฒิ ภาษี/นายกิตติศักดิ์ โชติกาณทัศน์ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 27 สิงหาคม 2559 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 27 สิงหาคม 2559 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek