Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(515 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,485 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,621 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > องค์การนิสิต จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึก..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

องค์การนิสิต จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559

เข้าชมจำนวน 194 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จ้ดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสาคร อินธิเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายจิตริน เปลี่ยนบำรุง นายกองค์การนิสิต กล่าวรายงาน

จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความสนใจ และมีความประสงค์จะทำกิจกรรมร่วมกับชมรม/กลุ่มนิสิต ให้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมและกลุ่มนิสิตนั้นๆ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการกิจกรรมของชมรมและกลุ่มนิสิต อีกทั้งเพื่อให้นิสิตมีความกล้าแสดงออก ทำงานเป็นกลุ่ม และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อจัดนิทรรศการกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยชมรม/กลุ่มนิสิต สโมสรนิสิต และกลุ่มนิสิตอิสระ ที่มีความสนใจจะจัดตั้งชมรมและกลุ่มนิสิตขึ้นมาใหม่

โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” เป็นโครงการที่ สร้างความรัก ความความศรัทธาต่อสถาบันเพื่อให้นิสิตใหม่ ได้เข้าร่วมสังกัดชมรมภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะศึกษาหาความรู้ในตำราเรียนแล้ว การศึกษาที่เป็นบทเรียนที่สำคัญเช่นกัน นั่นคือ กิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลาย ในแต่ละด้าน เช่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ ด้านนิสิตสัมพันธ์และวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมืองในการแสดงพิธีเปิด ชมรมและกลุ่มนิสิตทุกชมรมที่สังกัดองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย กองกิจการนิสิต ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ทั้งนี้มีนิสิต อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมมากมาย รวมถึง มีชมรมต่างๆ ร่วมจันแสดงนิทรรศการ กว่า 70 องค์กร

ภาพ::อติรุจ อัคมูล

ข่าว::จันเพ็ญ ศรีดาว


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)องค์การนิสิต จัดงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 8 กันยายน 2559 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 8 กันยายน 2559 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek