Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช > “พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทาง..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

เข้าชมจำนวน 197 ครั้ง
รายละเอียด

กำหนดการ โครงการวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี ๒๕๖๐

“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”

จัดงาน วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ณ สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง (กุดแดง) สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

-------------------------

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๐๘:๐๐ – ๐๙:๓๐ น. ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและการแข่งขันต่างๆ

๐๙:๓๐ – ๑๐:๐๐ น. พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กล่าวต้อนรับ โดย นายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

ประธานมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมและโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มอบของที่ระลึกแก่อธิการบดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

โดย นายคมกริช วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กิจกรรมการแสดงจากนักเรียน

๑๐:๐๐ – ๑๐:๓๐ น. ประธานและคณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยนก และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ

๑๐:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. กิจกรรมภาคเช้า ณ เวทีกลาง และบริเวณรอบเวทีกลาง

- การแข่งขันจับปลามาราธอน นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

- การแข่งขันโยนมัดฟาง นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

- การแข่งขันทอเสื่อแบบดั้งเดิม นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

- การแข่งขันตำเมี่ยงข่า นักเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนละ ๑ ทีม ๆ ๒ คน)

- ชมนิทรรศการ ๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน

- การตอบปัญหาในฐานเรียนรู้ โดยการเรียนรู้และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ละอองเรณูพืช ความรู้เรื่องพยาธิ เรียนรู้วิธีดูนก รวมทั้งนิทรรศการวันพื้นที่ชุ่มน้ำ และกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

- การเรียนรู้และใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- กิจกรรมของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและหลักสูตรความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- การออกนิทรรศการของหน่วยงานราชการและชุมชนเครือข่ายฯ

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. กิจกรรมภาคบ่าย ณ เวทีกลาง และ รอบเวทีกลาง

- มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ

- มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมงาน

๑๔:๓๐ – ๑๕:๐๐ น. กล่าวปิดงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

-----------------------------------

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  หัวเรื่อง (Subject)“พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยภิบัติทางธรรมชาติ”
  วันเดือนปี (Date) 8 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  Spatial (สถานที่)สถานีปฏิบัติการบ้านเกิ้ง สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek