Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชมจำนวน 153 ครั้ง
รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยนางมลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นายพนัส ปรีวาสนา รักษาการในตำแหน่งหนัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ตลอดจนคณาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและสามารถต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติโดยการจัดงานดังกล่าวมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ นำศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค มาร่วมแสดงและร่วมงานจำนวนกว่า 80 แห่ง ภายในงานมีการจัดการแสดง แสง สี และสื่อผสม “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ไว้เพื่อต้อนรับประชาชนที่มาร่วมงานได้อย่างสุดประทับใจ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการออกร้าน จำหน่าย อาหาร และสินค้า OTOP ของผู้ประกอบการภายในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง จุดถ่ายภาพเปิดประตูสู่เมืองพุทธศิลป์ ถิ่นสองแคว สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำชุดการแสดงที่มีชื่อว่า คนิงแก้วสีดา

ซึ่งมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนางขอนแก่น คณะรัตนศิลป์อินตราไทยราษฎร์ ในท้องเรื่องรามเกียรติ์สู่การศึกษาวรรณคดีรามายณะ ซึ่งเป็นวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย นิทานที่เล่าสืบต่อกันมายาวนาน และมีการดัดแปลงเล่าใหม่ เป็นที่นิยมแพร่หลายในภูมิภาคของเอเชีย โดยมีรายละเอียดเนื้อหาและชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่แต่ยังคงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความดีความชั่ว การสร้างสรรค์ครั้งนี้ผู้สร้างสรรค์มุงศึกษาวรรณคดีเรื่องรามายณะ หรือในชื่อเรื่อง พระลัก พระลาม ในสำนวนอีสานจากหนังสือผูกวัดเหนือ จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับการปริวัติโดยพระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ วัดมหาชัย จังหวัดมหาสารคาม

จากการศึกษา พระลัก พระลาม ในตอน พระลัก พระลาม ฮู้ข่าวนางสีดา นอกจากความงามและคุณค่าทางด้านวรรณกรรมในบทอุพภิเสกและบทชมโฉมนางสีดาแล้วยังมีนัยยะคำสอนสะท้อนความลุ่มหลง อันเป็นโมหะฐิถิอย่างหนึ่ง โดยครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ฟ้อนอีสานอันเป็นผลมาจากการศึกษา สังเคราะห์คตินิยมมหรสพอีสาน จากฮูปแต้ม หนังสือผูก หนังประโมทัย และหมอลำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมหรสพอีสาน และถ่ายทอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ชุด คนิงแก้วสีดา

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน คือ นายวสันต์ จำปีนายสุรเชษฐ์ พรมขันธ์ และนางสาววาสนา คาสมบัติ มี อาจารย์ที่ปรึกษาหลักอาจารย์รัตติยา โกมินทรชาติและ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมนายธีรวัฒน์ เจียงคำ

ข่าว:::จันเพ็ญ ศรีดาวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส นำนิสิตเข้าร่วมงาน ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะศิลปกรรม (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 1 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 3 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek