หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม

เข้าชมจำนวน 55 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วันมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านพระครูโกศลวิหารคุณรองเจ้าอาวาสวัดมนีวนาราม เป็นประธานในการประชุมพร้อมพระลูกวัดและ คุณธรธรรม์ ชินโกมุท นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา ผศ.ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ ดร.วรรณภา ชำนาญกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณเชาวนี เหล็กกล้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี คุณวิญญู จูมวันทา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ อาจารย์วีณา วีสเพ็ญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม ทั้งนี้กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้ทำการถ่ายภาพตาลปัตรเก่าของพระรุ่นก่อนๆจำนวน 88 ด้าม และถ่ายย่ามเก่าๆ จำนวน 18 ใบ ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้

ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หัวเรื่อง (Subject)ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)พัชรินทร์ ประทุมชาติ / วัชระ พิมพ์จันทร์ (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 17 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek