หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชมจำนวน 71 ครั้ง
รายละเอียด

ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” ของชมรม “สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ค่ายดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายหลายอย่าง อาทิเช่นมีการซ่อมแซมห้องสุขา เช่น ทาสีผนัง ประตู เขียนข้อความให้ความรู้เรื่องระบบสุขอนามัย จัดสร้างโรงจอดรถจักรยานให้แก่นักเรียน ผ่านวัสดุ หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติซ่อมแซมโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหาร จัดตกแต่งสวนย่อม และปรับภูมิทัศน์ ซ่อมแซมบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ทาสีหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนจัดทำเสาวอลเลย์บอล พร้อมส่งมอบตาข่ายวอลเลย์บอลและลูกบอล ส่งมอบตาข่ายฟุตบอลและลูกฟุตบอลมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

ถือเป็นกิจกรรมเพื่อการบริการสังคม และ การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีการมีส่วนร่วมนี้ปรากฏอย่างเด่นชัด นับตั้งแต่ “พ่อช่าง” จากหมู่บ้านมาช่วยเป็นแกนนำในการสร้างโรงจอดรถจักรยาน พานิสิตตัดเหล็กเชื่อมเหล็ก พานิสิตตัดหญ้า-ทำความสะอาดภูมิทัศน์รายรอบโรงเรียน ช่วยหล่อเสาวอลเลย์บอล ส่วนกลุ่มแม่บ้านดูแลสารทุกข์สุขดิบทั่วไป ช่วยงานครัวบ้าง ดูแลสวัสดิการน้ำท่า รวมถึงแวะเวียนมาให้กำลังใจอย่างไม่หยุดหย่อน ส่วนใหญ่ไม่ใช่ไปๆ มาๆ เท่านั้น หากแต่ฝังตัวอยู่ในค่ายเกือบทั้งวันเลยทีเดียว.....

ในส่วนของโรงเรียนนั้นมีส่วนร่วมไม่แพ้ชุมชน คณะครูถึงขั้นหอบหิ้วผ้าห่มมานอนเป็นเพื่อนนิสิต นอกจากนั้นบริจาคปูน หิน และทรายในการหล่อเสาวอลเลย์บอล รวมถึงบริจาคอิฐอีกหลายก้อนเพื่อจัดทำสวนหย่อม หรือกระทั่งเป็นธุระพาเข้าไปซื้อข้าวของในตัวอำเภออย่างไม่เกี่ยงงอน

นี่คือความสำเร็จอันแสนวิเศษของงานค่ายอาสาพัฒนาในมิติเรียนรู้คู่บริการที่ชวนค่าต่อการนำมากล่าวถึงไม่แพ้กิจกรรมขององค์กรอื่นๆเป็นความสำเร็จที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในมิติของจิตอาสา จิตสาธารณะ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือกระทั่งอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ช่วยเหลือสังคมและชุมชน) ฯลฯ

ข่าว::พนัส ปรีวาสนา

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/624483ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ค่าย “สานฝันน้องพี่ทำดีเพื่อสังคม” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)พนัส ปรีวาสนา/ชมรม “สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน” (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 18 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 18 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek