หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560

เข้าชมจำนวน 125 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อาจารย์ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นซุมบ้า ณ บริเวณลานแอโรบิคข้างอาคารพลศึกษา มมส

ซึ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดกิจกรรมเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดให้ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยทุกๆ วันพุธให้ส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการการออกกำลังกาย โดยใช้กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องการเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน ช่วยให้สมองปลอดโปร่งสดชื่น มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น

ภายในกิจกรรมมีการสาธิตการเล่นกีฬา “ทอนนิส” ซึ่งเป็นกีฬานำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเชีย โดยเป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาเทเบิลเทนนิส กับกีฬาเทนนิส เข้าด้วยกัน กลายเป็น กีฬา “ทอนนิส” จากนั้นมีการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การเต้นซุมบ้าดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส จัดโครงการเปิดโลกการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 1 มีนาคม 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)เอกรินทร์ อินทร์ชลิต (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ศรีดาว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 1 มีนาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 1 มีนาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek