หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ

เข้าชมจำนวน 45 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลานที่วัดไตรภูมิ บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ได้มีตัวแทนชาวบ้านนำสวดขอขมา เพื่อที่จะนำใบลานออกมาจัดระบบระเบียบและชาวบ้านยังมีจิตศรัทธาบริจาคผ้าไหมสำหรับห่อคัมภีร์ใบลาน

ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 4 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 3 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 3 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 4 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 15 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 3 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 1 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 13 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 13 มัด, หมวดตำราโหราศาสตร์ มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 8 มัด, ไม่ปรากฏชื่อ มี 1 มัด รวม 69 มัด

โดยกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสเพื่อเป็นที่ระลึก

กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว

ข่าว / รัฐพงษ์ ภูภักดี


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
  หัวเรื่อง (Subject)ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)วัชระ พิมพ์จันทร์ , เบญจมาศ พันพู (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 16 มีนาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  Spatial (สถานที่)วัดไตรภูมิ
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek