Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(356 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(284 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(612 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(237 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(168 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(97 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(510 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,471 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(443 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,609 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี

เข้าชมจำนวน 113 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามสำรวจและจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ, ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 วัด คือ 1. วัดบ้านดอกไม้ บ้านดอกไม้ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทางกลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณได้เข้าสำรวจ พบว่ามีใบลานอยู่จำนวนหนึ่งและเก็บไว้อย่างดี 2. วัดศรีประดู่ บ้านประดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 5 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 8 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 4 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 6 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 4 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 4 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 5 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 9 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 12 มัด, รวมหลายหมวด มี 6 มัด, หมวดที่ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด รวม 67 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก 3. วัดรังษี บ้านหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 15 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 22 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 8 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 3 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 2 มัด, หมวดชาดก มี 5 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 1 มัด,หมวดธรรมทั่วไป มี 1 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 1 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 1 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 4 มัด, หมวดกฎหมาย มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 2 มัด รวม 66 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาของทั้งสองวัด ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
  หัวเรื่อง (Subject)จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 21 มีนาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek