หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
หน้าหลัก > โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน

เข้าชมจำนวน 29 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 – 10 มีนาคม และ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ภาคสนามจัดระบบทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตตำบลยาง อำเภอบรบือ และตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 วัด คือ 1. วัดบ้านยาง บ้านยาง ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานพร้อมด้วยสมุดไทยอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่ หมวดพระวินัย มี 11 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 6 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 18 มัด, หมวดคัมภีร์ภาษาบาลี มี 9 มัด, หมวดบทสวดมนต์ มี 1 มัด, หมวดอานิสงค์/ฉลอง มี 2 มัด, หมวดชาดก มี 15 มัด, หมวดประเพณีพิธีกรรม มี 2 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 11 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 7 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 24 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 9 มัด, หมวดกฎหมาย มี 1 มัด, หมวดตำราโหราศาสตร์ มี 2 มัด, หมวดตำรายา มี 1 มัด, รวมหลายหมวด มี 3 มัด, ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด, สมุดไทย 1 เล่ม รวม 125 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสเพื่อเป็นที่ระลึก 2. วัดทักษิณาราม บ้านนาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดระบบเอกสารโบราณครั้งนี้พบว่า มีเอกสารใบลานอยู่จำนวนหนึ่ง และหลากหลายหมวด ได้แก่หมวดพระวินัย มี 4 มัด, หมวดพระสุตตันตปิฎก มี 5 มัด, หมวดพระอภิธรรม มี 3 มัด, หมวดอานิสงส์/ฉลอง มี 1 มัด, หมวดชาดก มี 7 มัด, หมวดธรรมทั่วไป มี 2 มัด, หมวดนิยายธรรม มี 7 มัด, หมวดนิยายนิทานพื้นบ้าน มี 4 มัด, หมวดตำนานพุทธศาสนา มี 10 มัด, หมวดที่ไม่ปรากฏชื่อ มี 2 มัด รวม 45 มัด โดยกลุ่มงานฯ ได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปกรอกในระบบจัดการฐานข้อมูล คัมภีร์ใบลาน GIS (www.bl.msu.ac.th/gps) รวมถึงการทำความสะอาด ซ่อมแซมสายสนอง ห่อผ้าใหม่ ถ่ายภาพ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่เก็บเอกสารใบลาน และถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบพระคุณเจ้าอาวาส พระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาของทั้งสองวัด ที่ได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในวันดังกล่าว ข่าว / นัฐพงษ์ ภูภักดี ภาพ / พัชรินทร์ ประทุมชาติ,วัชระ พิมพ์จันทร์

ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
  หัวเรื่อง (Subject)ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)กลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 8 มีนาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek