Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารค..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 21/12/59

เข้าชมจำนวน 28 ครั้ง
รายละเอียด

มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน

กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ / การเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคำสอน/ตำรา/หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร นักวิจัยพี่เลี้ยง บรรยาย ให้ความรู้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการฯกว่า 70 คน และร่วมกันเปิดเวที ซักถาม ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นนักวิจัยอาชีพ ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงการทำวิจัยกับการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างเครือข่ายการนักวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ การเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับการเขียนเอกสารประกอบคำสอน เอกสารคำสอน ตำรา และหนังสือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรง 043 754333 ต่อ 1758

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียงดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 21/12/59
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 21 ธันวาคม 2559 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 21 ธันวาคม 2559 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek