Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี > มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 25/1/60

เข้าชมจำนวน 77 ครั้ง
รายละเอียด

มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ขึ้น ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี อาจารย์ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 การปาฐกถา เรื่อง “เทา-งามสัมพันธ์กับการพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21” โครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย อําเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 240 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม ทั้งยังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนิสิตและการบริหารงานด้านกิจการนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา – งาม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิตในการรับรู้และร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม ตลอดทั้งเป็นการพัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนาสังคม และเพื่อฝึกฝนทักษะชีวิตในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดทั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การดำรงชีวิตและหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่ของผู้เข้าร่วมโครงการและได้ดำเนินกิจกรรมอันประกอบด้วย กิจกรรมด้านวิชาการ 1.ปรับปรุงห้องสมุด จัดมุมประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท 2. สอนเสริม O-NET ชั้นประถมปีที่ 3 และ ชั้นประถมปีที่ 6 ใน 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ และเสริม เทคนิคการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ 1.จัดทำฐานการเรียนรู้ในแบบ BBL 2. ปรับปรุงแปลงการเกษตร/เศรษฐกิจพอเพียง 3. ปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามลานกีฬา วอลเลย์บอล ตระกร้อ ฟุตซอล 2. เพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬา วอลเลย์บอล เทควันโด กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 1.สอนศิลปด้านการแสดงต่อยอดท่ารำ 2.มอบสื่อการเรียนการสอนนาฏศิลป์ กิจกรรมด้านทัศนศึกษา 1. พิพิธภัณฑ์สิริธร 2. พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว 3. ถนนสายบุญ “นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร ๙ วัด” 4. ถนนคนเดิน (ไดโนโรด) 5. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Fmi” 043 754333 ต่อ 7260 ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง และอภิราม ทามแก้ว


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทา – งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 25/1/60
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 25 มกราคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 25 มกราคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek