Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ 7/2/60
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ 7/2/60

เข้าชมจำนวน 62 ครั้ง
รายละเอียด

มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ รถรางต้นแบบนั้นเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบในการผลิตรถรางใช้ในมหาวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ความเป็น “Green University” หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถาบันแห่งนี้ให้อยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน และระบบพาหนะเดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ประหยัดพลังงานการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเป็นมาตรการที่สำคัญของการขนส่งที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของนิสิตและบุคลากร ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบขนส่งสาธารณะจึงมีบทบาทสำคัญช่วยให้นิสิตและบุคลากร สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัย ลดการเดินทางโดยรถส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งเป็นนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการถ่ายทอดขยายผลการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจัยอย่างทั่วถึงด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ สังคมและชุมชน โดยรถรางต้นแบบรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 24 คน เครื่องยนต์ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมัน และก๊าช ควบคู่กัน โดยจะมอบให้กับ งานจราจร กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โทร. 043 754333 ต่อ 1758 ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง และอภิราม ทามแก้วดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดพิธีมอบรถรางต้นแบบ 7/2/60
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อภิราม ทามแก้ว (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 7 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 7 กุมภาพันธ์ 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek