หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > สำนักวิทยบริการ > โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 มิ.ย. 60

เข้าชมจำนวน 20 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบให้สำนักวิทยบริการ เป็นตัวแทนออกโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎรวิทยา) ตำบลขามห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) และร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

ในการออกโครงการครั้งนี้สำนักวิทยบริการ ได้นำเอากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, รูปภาพระบายสี, ชุดศึกษาคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชน, ภาพยนตร์การ์ตูนและกิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีเด็กนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านและที่อยู่ละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจเเละเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน 21 มิ.ย. 60
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
  Organization name (หน่วยงาน)สำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Email (อีเมล์)dlp@msu.ac.th
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)ปาริชาติ รัตน์ปกรณ์ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 21 มิถุนายน 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 21 มิถุนายน 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  Spatial (สถานที่)โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎรวิทยา) ตำบลขามห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูเอกสารประกอบ

    DSC_0001.1เธ›เธ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek