หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > สำนักวิทยบริการ > สำนักวิทยบริการต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. 3 ก..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

สำนักวิทยบริการต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. 3 ก.ค.60

เข้าชมจำนวน 13 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.30-10.45 น. ณ ห้องอบรม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานบริการชุมชนและส่งเสริมการใช้บริการ และคณะให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร ชุติมันต์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ พร้อมฟังแนะนำการสืบค้นสารสนเทศ Web OPAC การค้นคว้าเอกสาร หนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย และการเข้าใช้บริการต่างๆ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดให้บริการแหล่งสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ณ Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ Bดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)สำนักวิทยบริการต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. 3 ก.ค.60
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
  Organization name (หน่วยงาน)สำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Email (อีเมล์)dlp@msu.ac.th
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (ถ่ายภาพ)
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม30 คน
  Spatial (สถานที่)สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูเอกสารประกอบ

    DSC_0001 เธ›เธ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek