หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
เลือกหน่วยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(83 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(495 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,425 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(845 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(426 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
หน้าหลัก > สำนักวิทยบริการ > สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะการบัญชี..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 3 ก.ค.60

เข้าชมจำนวน 10 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ดร.มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์ หัวหน้าหอสมุด พร้อมคณะให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ และนิสิตสาขาการบัญชี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ ซึ่งสำนักวิทยบริการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 เพื่อเข้ารับฟังบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจาก Web OPAC การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ และแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม แนะนำการให้บริการแหล่งเรียนรู้สารสนเทศในส่วนต่างๆ ที่จัดให้บริการ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดให้บริการแหล่งสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ณ Digital Learning Park สำนักวิทยบริการ อาคารวิทยบริการ Bดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ 3 ก.ค.60
  Creator (ผู้แต่ง/เจ้าของงาน)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ
  Organization name (หน่วยงาน)สำนักวิทยบริการ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  Email (อีเมล์)dlp@msu.ac.th
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นายรณชัย เหล่าโพธิ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม100 คน
  Spatial (สถานที่)สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ดูเอกสารประกอบ

    DSC_0001.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek