Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส จัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส จัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560

เข้าชมจำนวน 58 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจฯ มมส จัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ รุ่นที่ 2เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มรับผู้พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 เรื่อยมา มีบัณฑิตพิการที่สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานรับใช้สังคมในหลายองค์กร และประกาศนโยบายการศึกษาพิเศษ สอดคล้องรับ กับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 และกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุง(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับใหม่ ปัจจุบัน มีนิสิตพิการระดับปริญญาตรี 23 คน ศึกษาหลากหลายกันไปใน 17 สาขาวิชา 9 คณะและ 2 วิทยาลัย ซึ่งในจำนวนนี้

มีนิสิตพิการทางการเห็น จำนวน 5 คน

เพื่อให้นิสิตพิการได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเสมอภาคกับบัณฑิตอื่นๆ ระบบบริการและการช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไป นอกจากส่งเสริมให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา อื่นๆแล้ว อาสาสมัครจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสนับสนุนให้นิสิตพิการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการศึกษาในมหาวิทยาลัย

พลังจากอาสาสมัครจิตอาสาเป็นพลังที่สำคัญ เป็นส่วนเติมเต็มให้นิสิตพิการสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้นการเข้าใจตัวตนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญและจะนำไปต่อยอด แนวทางการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริมการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในการศึกษา การอบรมพัฒนาอาสาสมัครจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญ และครั้งนี้มีประเด็นหลักในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การสนับสนุนด้วยรัก อันนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดอันเดียวกัน คือ การพัฒนาระบบบริการ สนับสนุน และช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นิสิตพิการ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร.ธิรากร มณีรัตน์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น และ ดร.สุวิริยะ สุวรรณโคตร นักวิชาการอิสระ โดยมี นางณภัทณ์ศร คชอาจ เป็น ผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 40 คน

ข่าว::จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส จัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสาสำหรับนิสิตพิการ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)งานนสนับสนุนนิสิตพิการ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 26 สิงหาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 26 สิงหาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek