Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส นำนิสิตร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส นำนิสิตร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา วันที่ 23-25 ส.ค.60

เข้าชมจำนวน 36 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจฯ มมส นำนิสิตร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งยนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่องนโยบายและการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการและให้สถาบันอุดมศึกษาที่รับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษาจัดระบบบริการนิสิต นักศึกษาพิการ (Disability Support Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นได้มีการอภิปราย เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา : ประสบการณ์จากต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการและรองศาสตรจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ในช่วงบ่ายได้มีการอภิปราย เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษาพิการ

ในการนี้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีการแบ่งห้องประชุมเป็น 4 ห้อง ตามความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ห้องที่ 1 เรื่อง การอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา (Accommondations for students with Disabilties) และ เรื่อง การพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา

ห้องที่ 2 เรื่อง โครงสร้างและการบริหารจัดการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service Center)

ห้องที่ 3 เรื่อง Inclusive University เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ห้องที่ 4 เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาหูหนวกและ เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา

ในช่วงบ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลการประชุมเป็นกลุ่มย่อยตามลำดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้ นายพงศกร วงชารี นางสาวปาลิดา แสนวา ตัวแทนงานสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายอภิสิทธิ์ กาบกลาง นายสิทธิชัย สมเสร็จ ตัวแทนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายวราวุธ จุดาบุตร ตัวแทนอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส นำนิสิตร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา วันที่ 23-25 ส.ค.60
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)งานสนับสนุนนิสิตพิการ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 23 สิงหาคม 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 25 สิงหาคม 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek