Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ปร..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 กันยายน 2560

เข้าชมจำนวน 132 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างกรอบแนวคิดว่าด้วยผู้นำนิสิต ภาวะผู้นำ และการเป็นผู้นำนิสิตที่มีวุฒิภาวะ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนานิสิตผ่านระบบและกลไกกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือการบูรณาการกิจกรรมในหลักสูตรกับกิจกรรมนอกหลักสูตร

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 136 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิต จำนวน 30 คน สภานิสิต จำนวน 5 คน องค์การนิสิต จำนวน 5 คน สโมสรนิสิตทั้ง 20 คณะ จำนวน 40 คน ชมรม/กลุ่มนิสิต จำนวน 56 คน

มีการบรรยาย เรื่อง กรอบแนวคิด นโยบายการพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มีการเสวนา เรื่อง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กับการพัฒนานิสิต : การแสดงทัศนะอย่างสร้างสรรค์ในสังคมออนไลน์ มีการบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการ เสวนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต และการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ

อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวถึงความสำคัญโครงนี้ว่า โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต เป็นเสมือนระบบและกลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ของนิสิต สู่การเป็นผู้นำนิสิตที่มีภาวะผู้นำและมีวุฒิภาวะ ครอบคลุมไปถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับองค์กรนิสิต ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่ภาคส่วนอื่นๆ ที่ประสานความร่วมมือในการที่จะสร้างการเรียนรู้อย่างมีพลัง บนพื้นฐานการบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรและนอกหลักสูตรอย่างสมดุล เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งผู้นำองค์กรนิสิตที่มีภาวะผู้นำและมีวุฒิภาวะของการเป็นพลเมืองของสังคมสืบต่อไปดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 กันยายน 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 9 กันยายน 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 10 กันยายน 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek