Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(358 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(286 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(619 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(239 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(496 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(169 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(514 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,484 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(449 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,620 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตาส่งเสริมเยา..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬาและจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560

เข้าชมจำนวน 50 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬาและจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 มี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต รวมทั้งนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมพบปะ ตลอดจนบุคลากร ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ร่วมเป็นเกียรติ

การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาได้รับรู้บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติทั้งในด้านการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเองในด้านความเป็นจิตอาสา พร้อมทั้งพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนิสิต อันเป็นพื้นฐาน ในการส่งเสริมนิสิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญา มีจิตสำนึก มีความคิดอย่างมีระบบ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นนิสิตโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานิสิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มมส และสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคามดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางด้านกีฬาและจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กันยายน 2560
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 1 กันยายน 2560 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 1 กันยายน 2560 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek