Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(366 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(291 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(623 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(245 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(500 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(175 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(100 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(520 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,519 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(851 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(134 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(459 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,650 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ออกค่..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

เข้าชมจำนวน 62 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์กรนิสิต ออกเยี่ยมค่ายชมรมถนนผู้สร้าง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นำโดย อาจารย์ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต ตลอดจนผู้นำองค์กรนิสิต ร่วมออกเยี่ยมค่ายในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดงแคน ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นิสิตที่ดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ติดตามผลการดำเนินงานของนิสิต ประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการจัดกิจกรรม ตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข รวมถึงเอกสารการเงินพัสดุที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด

ค่ายชมราถนนผู้สร้าง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 พฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ให้กลับมาสภาพดังเดิมโดยเร็ว และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ทั้งยังเป็นการเสริมทักษะการทำงาน่วกับผู้อื่นทั้งกลุ่มนิสิตและชาวบ้าน ตลอดจนเป็นการสั่งสมประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในค่ายมีการสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมต่อเติมอาอาคาร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและชุมชน


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ ร่วมกับองค์กรนิสิต มมส เยี่ยมค่าย ออกค่ายชมรมถนนผู้สร้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 27 พฤษภาคม 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 27 พฤษภาคม 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek