Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(369 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(297 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(623 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(248 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(501 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(109 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(523 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,539 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(853 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(138 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(461 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(764 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,669 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิ..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เข้าชมจำนวน 73 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานิสิต”

อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นิสิตเกิดทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุข ซึ่งหมายถึงการสามารถที่จะรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี กระบวนการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ปัจจุบันกิจกรรมได้พัฒนาขึ้นจากอดีต เช่น มีการบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรเข้ากับกิจกรรมในหลักสูตร มีการจัดการความรู้ หรือมีการสกัดความรู้เป็นสื่อสร้างสรรค์หลายรูปแบบ ยังไม่มีการจัดทำแผนพัฒนานิสิตที่ว่าด้วยการพัฒนานิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กระบวนการพัฒนานิสิตยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

สำหรับ โครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตด้วยการบูรณาการระหว่างกิจกรรมนอกหลักสูตร (กิจกรรมนิสิต) กับกิจกรรมในหลักสูตร (วิชาชีพ) สู่การกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนานิสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร/บุคลากรกองกิจการนิสิต รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และบุคลากรฝ่ายพัฒนานิสิตในสังกัดคณะ ซึ่งได้เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง (อดีตผู้บริหารด้านการพัฒนานิสิต) อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีประเด็นหนุนเสริมอื่นๆ เช่น ทิศทางการพัฒนานิสิต การพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนานิสิตในยุคไทยแลนด์ 4.0

นอกจากนี้ยังได้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการทบทวนแผนพัฒนานิสิตที่ประกอบด้วยเรื่อง “ค่านิยมนิสิต” (MSU FOR ALL) และนโยบายเชิงรุกการพัฒนานิสิตปีการศึกษา 2560 สู่การกำหนดทิศทางประเด็นเชิงรุกปีการศึกษา 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติรองรับเพื่อต่อยอดการพัฒนาเชิงรุก 4 ประเด็น ได้แก่

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (โครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

(2) ด้านภาษาสากล

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องการจัดการขยะ

(4) ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ เน้นเรื่องวินัยจราจรและกีฬา หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าว::บุณฑิกา ภูผาหลวง/พนัส ปรีวาสนาดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานด้านการพัฒนานิสิต วันที่ 20 มิถุนายน 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล/สุทธิภัทร จันทศรี/สุริยะ สอนสุระ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 20 มิถุนายน 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 20 มิถุนายน 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek