Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(366 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(293 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(622 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(246 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(500 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(105 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(521 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,526 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(852 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(137 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(461 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,658 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส จัดโครงการ“สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาอง..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส จัดโครงการ“สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต" วันที่ 29-30 มิ.ย.61

เข้าชมจำนวน 104 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ บ้านโฮม สวนอาหาร&รีสอร์ท อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร ทบทวนและประเมินแผนการพัฒนานิสิต และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตกับกองกิจการนิสิต หรือฝ่ายพัฒนานิสิต

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต สภานิสิต กลุ่มนิสิตพรรคสังคม กลุ่มนิสิตชาวดิน ชมรมพรางเขียว ชมรมรักบี้ ชมรมบาสเกตบอล ชมรมรักษ์อีสาน ชมรมต้นกล้าพันธุ์ดี ชมรมยุวกาชาด ตลอดจนกรณีศึกษาจากองค์กรนิสิตอื่นๆ ที่ถูกยุบเลิกไปแล้ว เช่น ชมรมเพื่อนแก้ว ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมพุทธศาสนา

โครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การบรรยายเรื่อง “นโยบาย ทิศทางการพัฒนานิสิตและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต) เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญๆ เช่น คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ทักษะการใช้ชีวิตและทำงานในสังคมของนิสิต (Soft skills) ระบบและกลไกการพัฒนานิสิตสู่การมีทักษะในการใช้ชีวิตและทำงาน

ประเด็นที่เกี่ยวกับ Soft skills พบประเด็นอันเป็นทักษะที่มุ่งให้เกิดขึ้นกับองค์กรนิสิต เช่น ทักษะของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการยืดหยุ่น ทักษะการสื่อสารสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น ทักษะความเป็นทีม ทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารเทศ ทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ ทักษะในการอ่านและการเขียน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดแบบบูรณาการ

ในส่วนประเด็นระบบและกลไกการพัฒนานิสิตเพื่อก่อให้เกิด Soft skills พบในหลายกรณี เช่น การสร้างแรงจูงใจ บูรณาการกิจกรรมกับการเรียนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย การสร้างคลังความรู้และข้อมูลองค์กร หรือการสร้างวัฒนธรรม “สอนงานสร้างทีม” ในองค์กรนิสิต การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง การประเมินผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์และเชิงคุณภาพ

ข่าว:::พนัส ปรีวาสนา


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส จัดโครงการ“สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต" วันที่ 29-30 มิ.ย.61
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)นิสิตฝึกงาน/อติรุจ อัคมูล/สุริยะ สอนสุระ (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 29 มิถุนายน 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 30 มิถุนายน 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek