Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(366 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(293 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(622 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(246 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(500 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(105 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(521 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,526 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(852 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(137 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(461 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,658 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นเสือด..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นเสือดาว 12 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เข้าชมจำนวน 53 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นเสือดาว 12 โดยมีอาจารย์ ดร.มลฤดี เชารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิด กล่าวให้โอวาทมอบนโยบาย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การจัดกิจกรรมประเพณีประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ มี นายวรวิทย์ เนียมหอม ประธานเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH504) คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภายในมีการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การจัดกิจกรรมต้อนรับ น้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา โดย อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ “การเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน” โดย นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นอกจากนี้ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “การต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย นายกิตติพงษ์ หอมเนียม ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา2561 นายจิรพนธ์ ทองบ่อ นายกค์องการนิสิต ปีการศึกษา 2560 นายกฤษดา พวงผกา ประธานเชียร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับรุ่นเสือดาว11

จากนั้นมีการแนะนำผู้นำองค์กรนิสิต : ประธานสภานิสิต นายกองค์การนิสิต นายกสโมสรนิสิต ประธานเชียร์ฯ และ รองประธานเชียร์ฯ คนที่ 1, 2 ประธานเชียร์ฯ ทุกคณะแนะนำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและเป้าหมายการทำงานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายร้องเพลง ฝ่ายสันทนาการ ฝ่ายวิทยากรอีสาน ฝ่ายอำนวยการ

ประเพณีกิจกรรมประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 รุ่นเสือดาว 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2– 5 สิงหาคม 2561 และกิจกรรมโครงการ ร้องเพลงคณะ ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 มีรูปแบบการจัดกิจกรรมมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ และหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายและหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด ต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ กำกับดูแลของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/วิทยาลัย และนิสิตรุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำปรึกษาในการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม และต้องไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อความปลอดภัยและความประหยัดของนิสิตเป็นสำคัญ ต้องดำเนินไปตามนโยบายและมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งนโยบายและมาตรการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดปฐมนิเทศคณะกรรมการประชุมเชียร์ รุ่นเสือดาว 12 วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)สุทธิภัทร จันทศรี (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 3 กรกฎาคม 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek