Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(369 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(297 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(623 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(248 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(501 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(109 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(523 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,539 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(853 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(138 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(461 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(764 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,669 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส ร่วมกับองค์กรนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาด..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส ร่วมกับองค์กรนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ วิทยาเขตตรัง วันที่ 4 กรกฏาคม 2561

เข้าชมจำนวน 73 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ วิทยาเขตตรัง ซึ่งนำโดยดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วัฒนธรรมและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 33 คน มีบุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตกองกิจการนิสิต และผู้นำองค์นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับ

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการบริหารงานด้านกิจกรรมนิสิตและองค์กรนิสิต เพื่อทราบแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้มีการแบ่งกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนิสิตกับนิสิตว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินกิจกรรม ของผู้นำนักศึกษา และการสร้างความสัมพันธไมตรีและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำนักศึกษา และระหว่างบุคลากรกับบุคลากร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข อันเป็นแนวทางในการต่อยอดการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสถาบันตนเอง โดยมีองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย สภานิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิต จากนั้นมีการเยี่ยมชมสถานที่จัดกิจกรรม เช่น ห้องนิทรรศการ ห้องทำการสภานิสิต องค์การนิสิต ชมรมและกลุ่มนิสิตดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส ร่วมกับองค์กรนิสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฯ วิทยาเขตตรัง วันที่ 4 กรกฏาคม 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)สุทธิภัทร จันทศรี/ชรินรัตน์ พ่อชมภู/พงศกร วิริยสถิตย์กุล/รักษ์สุดา สิริมตรี (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 4 กรกฎาคม 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek