Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(366 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(93 รายการ)
กีฬา (Sports)
(293 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(622 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(246 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(500 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(176 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(105 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(521 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,526 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(852 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(137 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(461 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,658 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > กองกิจฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งาน..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

กองกิจฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำคณะ วันที่ 10 ก.ค.61

เข้าชมจำนวน 101 ครั้ง
รายละเอียด

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำคณะ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมเป็นเกียรติ

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และกระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถแนะนำให้คำปรึกษาแก่นิสิตประจำคณะที่นิสิตสังกัดได้ ทั้งยังเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนประจำคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในกระบวนการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอน แนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการติดต่อประสานงานด้านกองทุน กยศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายฤทธินนท์ นามศักดิ์ หัวหน้างานทุนและแนะแนวการศึกษา ต่อด้วยการแนะนำการใช้งานระบบ E-studentloan โดย นายวรชัย จันทพิมพ์ เจ้าหน้าที่งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานของแต่ละคณะ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สายวิทย์ สาย์ศิลป์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งนำเสนอสรุปประเด็น ตอบข้อซักถาม อันก่อเกิดแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


ดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)กองกิจฯ มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำคณะ วันที่ 10 ก.ค.61
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล/ชรินรัตน์ พ่อชมภู (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 10 กรกฎาคม 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 10 กรกฎาคม 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek