kacak bahis supertotobet poker siteleri tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(373 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(94 รายการ)
กีฬา (Sports)
(299 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(631 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(251 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(504 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(177 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(527 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,558 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(873 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(142 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(469 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(775 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,679 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561

เข้าชมจำนวน 96 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย (อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนิสิต) ดร.สมคิด สุขเอิบ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง) นายสุนทร เดชชัย (ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต) นายพนัส ปรีวาสนา (หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิต) นายณัฐภูมินทร์ ภูครองผา (บุคลากรกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต) ตลอดจนนิสิตจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง องค์การนิสิต เครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม จำนวน 31 คน ได้เข้าร่วมโครงการ "สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15" โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเทศบาลเมือง อำเภอพะเยา จังหวัดพะเยา

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในลุ่มแม่น้ำโขงของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน 13 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย จำนวน 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยจาก สปป.ลาว จำนวน 4 แห่ง

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของแต่ละสถาบัน การปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน การเรียนรู้วิถีชุมชนต้นแบบอันเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาตามแนวคิดการเรียนรู้คู่บริการ หรือการศึกษาเพื่อรับใช้สังคม และเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ชุนชนอินฐาน บ้านบัว รวมถึงสถานที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดพะเยา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายในจังหวัดพะเยา เป็นต้นว่า วัดศรีโคมคำ วัดพระธาตุจอมทอง วัดลี รวมถึงสถานที่อื่นๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงคำ

นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ "ฐานการเรียนรู้" (ฐานเวียง) จำนวน 6 ฐาน คือ ฐานเวียงกาหลวง เวียงน้ำเต้า เวียงจอมทอง เวียงลอ เวียงบัว และเวียงเชียงแล โดยแต่ละฐานจะสะท้อนเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของแต่ละชุมชน ลักษณะเด่นของชุมชน วิถีการกินอยู่ ความเชื่อ (คติชนวิทยา) ประเพณีและศิลปะแขนงต่างๆ ซึ่งทุกฐานล้วนยึดโยงกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับการจัดเวทีการจัดการความรู้ เพื่อสรุปบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่นิสิตนักศึกษาในประเด็นสำคัญๆ คือ (1) อะไรคือศิลปวัฒนธรรม (2) ทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร (3) ได้เรียนรู้อะไร (4) จะนำไปปรับใช้อย่างไร

ขณะเดียวกันกองกิจการนิสิต ยังได้ออกแบบการเรียนรู้หนุนเสริมแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพิ่มเติม โดยในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้นำนิสิตเข้าทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า คือ นายสัญญา พานิชยเวช ณ โรงนาบ้านไร่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งล่าสุดได้รับการยกย่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขไทย ในฐานะการนำศาสตร์และศิลปฺ์มาบูรณาการกับการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ เพื่อทำความเข้าใจต่อศิลปวัฒนธรรมที่ยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวกับอาชีพเกษตรกรรม

อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 เป็นการจัดกิจกรรมในแบบบูรณาการการเรียนรู้คู่กันระหว่างการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน โดยยึดชุมชนและสถานที่สำคัญๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติและแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการบ่มเพาะเรื่องจิตสำนึกที่ดีต่อนิสิตนักศึกษาสู่การการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของตนเองใ่ห้คงอยู่ยาวนานสืบต่อไป ซึ่งในมติของคณะผู้บริหารทั้ง 13 สถาบัน มีมติเห็นชอบที่จะจัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 อันเป็นครั้งถัดไป ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ภาพ : ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย / พนัส ปรีาสนา / ธัญวรัตม์ มีชาติ / ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน)

เรื่อง : พนัส ปรีวาสนาดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)ผศ.ดร.สมชาย แก้ววังชัย / พนัส ปรีาสนา / ธัญวรัตม์ มีชาติ / ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง (วงแคน) (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 15 พฤศจิกายน 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 18 พฤศจิกายน 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek