kacak bahis supertotobet poker siteleri tombala siteleri
InterMedia
Home
Categories
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(373 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(94 รายการ)
กีฬา (Sports)
(299 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(631 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(45 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(251 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(504 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(177 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(115 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(527 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,558 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(873 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(142 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(469 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(35 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(775 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,679 รายการ)

Iframe Service
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
instagram takipci hilesi instagram begeni hilesi
izmir escort izmir eskort bayan antalya escort malatya escort sivas escort sakarya escort afyon escort manisa escort konya escort erzurum escort adana escort elazig escort manisa escort kayseri escort konya escort izmit escort mugla escort mus escort balikesir escort yalova escort canakkale escort isparta escort elazig escort trabzon escort batman escort ordu escort mardin escort tunceli escort hatay escort diyarbakir escort istanbul escort bayan hatay masaj tokat masaj zonguldak masaj kocaeli masaj corum masaj edirne masaj kirklareli masaj manisa masaj trabzon masaj balikesir masaj nevsehir masaj tekirdag masaj ordu masaj erzurum masaj yalova masaj canakkale masaj sirinevler escort atakoy escort bakirkoy escort anal escort istanbul escort
หน้าหลัก > กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี > มมส จัดงาน “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” วันท..
คำค้น:

porn porn download porno seks Best sex videos sex otizm hd porn amateur asian sex ixxx hd xnxx big cocks teen sexu xtube teen anal xxx maria ozawa porno porno izle porno porno porno mobil porno porno porno porno watch porn

มมส จัดงาน “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เข้าชมจำนวน 77 ครั้ง
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสโมสรนิสิต จำนวน 18 คณะ 2 วิทยาลัย รวมถึงชมรมและกลุ่มนิสิต ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” ขึ้น ณ บริเวณสระน้ำหน้าอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ (คณะพยาบาลศาสตร์) เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยสู่การรำลึกและขอขมาต่อพระแม่คงคา อันเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของการทำนุศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้หลักคิด “การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรม” โดยมีสโลแกนการจัดงานว่า “โฮมฮีตฮอยฮุ่งเฮือง 20 เมืองแดนอีสาน สืบตำนานจุดประทีปพุทธบูชาสารสินธุ์ เฉลิมราชย์ 66 พรรษา ธ คงอยู่เพื่อแผ่นดิน ปี เหลืองเทาถิ่นทองเฉลิมฉลองวัฒนา” ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ รางวัลการประกวดกระทงเล็ก ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร และผู้ร่วมงานลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมีนายเชิดศักดิ์ จันทร์ท้าว นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกวดตกแต่งกระทงเล็ก การประกวดนางนพมาศ (นารีศรีโรจนากร) การประกวดขบวนแห่เอกลักษณ์และ อัตลักษณ์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีพื้นเมือง รวมถึงชมรมศิลป์อีสาน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงความสมารถเชิงสร้างสรรค์ในมิติต่างๆ ขององค์กรนิสิต กรณีผลการประกวดแข่งขันในกิจกรรมหลักๆ เป็นการมุ่งเน้นให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้คู่ทักษะต่างๆ เช่น การคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งผลการประกวดแข่งขันมีดังนี้

1.การประกวดตกแต่งกระทงเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดย นายมนตรี แก้วจันทร์ นางสาวอุทุมพร สาบก นายพลวัต แก้วพงศา นาชนะชัย ประทุมตา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย นายธีรนัย ทดคุย นายปิยะณัฐ ทองโกย นายวสันตสิทธิ์ นางาม นายจิรยุทธ์ สุดสังข์ นางสาวอมราภรณ์ จิตสีดา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมใบตองแก้ว สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดย .นายนิติกร กอกัน นางสาวณัฐพร ปะติเก นายศรายุทธ์ แก้วสีขาว นางสาวเกศรินทร์ ภักดีวงศ์ นายปัญญา ประชาโชติ

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดย นายพงศกร ดวงสุฤทธิ์ นายภาสกร ศรีเสมอ นางสาวจิราวรรณ ประวีนนา นางสาวอรทัย จันทร์ศรี นางสาวกัลยรัตน์ คมสัน

รางวัลชมเชย ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย นายสถิตพร จงมีเสร็จ นายธวัชชัย ศรีบุญเรือง นายชญานนท์ ธรรมชาติ นายเชาวลิต คงขลิบ

2.การประกวดนางนพมาศ (นารีศรีโรจนากร)

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกานต์พิชชา บางทราย (สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนาตยา ทับแสนลี (สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพุทธิอร ลีทองดี (สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวกิตติกานต์ อินทร์หอม (สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ มีโนนทอง (สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์)

3.การประกวดขบวนเอกลักษณ์จังหวัดในอีสาน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะคณะวัฒนธรรมศาสตร์ แนวคิด “ทวยประทีปไท้ สลิลคงคา น้อมบูชาพระธาตุขามแก่น” (จังหวัดขอนแก่น)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ แนวคิด “อัตวิถีนครศรีบึงกาฬ” (จังหวัดบึงกาฬ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สโมสรนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แนวคิด “ไต้ประทีปลอยมาลา น้อมบูชาคงคาลัย” (จังหวัดยโสธร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง แนวคิด “แอ่งอารยธรรมลุ่มหนองหาร นามลือเลืองเมืองสกลทวาปี” (จังหวัดสกลนคร)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ แนวคิด “ละลิ่วล่องลอยเลาะลำธารไหล ลอยล่องไปน้อมบูชาชลาสินธุ์” (จังหวัดกาฬสินธุ์)

เรื่อง/ข่าว : พนัส ปรีวาสนา / เชิดศักดิ์ จันทร์ท้าวดูภาพประกอบ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับกิจกรรมนี้

  Title (ชื่อเรื่อง)มมส จัดงาน “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)อติรุจ อัคมูล/ณัฐธัญ ผึ่งฉาย (ถ่ายภาพ)
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ (Contribution)จันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ (นำขึ้นเว็บไซต์)
  วันเดือนปี (Date) 20 พฤศจิกายน 2561 (วันเริ่มกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  วันเดือนปี (Date) 20 พฤศจิกายน 2561 (วันสิ้นสุดกิจกรรม)
  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0
  ลิขสิทธิ์ (Rights)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek