ห้องสมุดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้าหลัก
10 รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด
แสดงทุกหน่วยงาน
เลือกหน่วยงาน
แสดงเฉพาะหน่วยงาน
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทั้งหมด)
เลือกดูตามหมวดหมู่
นำโค้ดไปติดหน้าเว็บไซต์
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
คำค้น:

อัพเดทใหม่
จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
รูปภาพ รูปภาพ  21 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 31 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
รูปภาพ รูปภาพ  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 40 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
รูปภาพ รูปภาพ  8 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 25 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
รูปภาพ รูปภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 52 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แห่ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
รูปภาพ รูปภาพ  30 ตุลาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 1,045 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจ จัดระบบ เอกสารโบราณ บ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
รูปภาพ รูปภาพ  29 ตุลาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 265 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมงานทำบุญอุทิศถวายบุรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
รูปภาพ รูปภาพ  24 กันยายน 2558 (จำนวนที่เข้าชม 486 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประขุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รูปภาพ รูปภาพ  1 สิงหาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 302 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการที่มีการเข้าชมมาก 5 อันดับ
ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อง ท้าวหัวข่อหล่อ
  5 ตุลาคม 2554 (จำนวนที่เข้าชม 4,169 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
  8 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,974 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจ จัดระบบเอกสารใบลาน วัดบัลลังก์ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  11 กุมภาพันธ์ 2554 (จำนวนที่เข้าชม 2,544 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Dr. Harald Hundius Professor, Passau University, Germany ที่ปรึกษาโครงการ The Digital Library of Lao Manuscripts and Mr. David Wharton has worked at..
  4 สิงหาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,486 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันการร้องเพลงกล่อมลูก ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลักชัยที่มั่นคง"
  23 ธันวาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,442 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek