ห้องสมุดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝุกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
๏ฟฝสด๏ฟฝเฉพ๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ)
เลือกดูตามหมวดหมู่
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
คำค้น:

อัพเดทใหม่
ถ่ายวิดีทัศน์การอนุรักษ์เอกสารโบราณ
รูปภาพ รูปภาพ  6 มิถุนายน 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่งมอมวีดีทัศน์ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย
รูปภาพ รูปภาพ  20 พฤษภาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 5 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดระบบใบลาน วัดศรีประดู่และวัดรังษี
รูปภาพ รูปภาพ  21 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 33 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลงพื้นที่ จัดระบบคัมภีร์ใบลานวัดไตรภูมิ
รูปภาพ รูปภาพ  16 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 45 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออกพื้นจัดระบบเอกสารใบลาน
รูปภาพ รูปภาพ  8 มีนาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชุมร่วมกับวัดมณีวนาราม
รูปภาพ รูปภาพ  17 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวนที่เข้าชม 55 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แห่ปราสาทผึ้งบ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
รูปภาพ รูปภาพ  30 ตุลาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 1,047 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจ จัดระบบ เอกสารโบราณ บ้านโพนทราย จ.อุบลฯ
รูปภาพ รูปภาพ  29 ตุลาคม 2558 (จำนวนที่เข้าชม 267 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายการที่มีการเข้าชมมาก 5 อันดับ
ผลงาน วรรณกรรมอีสานสร้างสรรค์สำหรับเยวชน เรื่อง ท้าวหัวข่อหล่อ
  5 ตุลาคม 2554 (จำนวนที่เข้าชม 4,171 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณาจารย์และนักศึกษา จากคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
  8 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 2,984 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจ จัดระบบเอกสารใบลาน วัดบัลลังก์ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
  11 กุมภาพันธ์ 2554 (จำนวนที่เข้าชม 2,551 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Dr. Harald Hundius Professor, Passau University, Germany ที่ปรึกษาโครงการ The Digital Library of Lao Manuscripts and Mr. David Wharton has worked at..
  4 สิงหาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,495 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันการร้องเพลงกล่อมลูก ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุหลักชัยที่มั่นคง"
  23 ธันวาคม 2553 (จำนวนที่เข้าชม 2,444 ครั้ง)
/โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek