หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
10 ๏ฟฝ๏ฟฝยก๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝุด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอกหน๏ฟฝ๏ฟฝยงาน
เลือกดูตามหมวดหมู่
กิจกรรม
การเมือง (Politics)
(6 รายการ)
การศึกษา วิจัย ทุน (Education, Research, Scholarship)
(350 รายการ)
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
(92 รายการ)
กีฬา (Sports)
(283 รายการ)
ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition)
(611 รายการ)
ทัศนศึกษา (Study Tour)
(44 รายการ)
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ (Arts & Culture, Recreation)
(234 รายการ)
ธุรกิจ (Business)
(8 รายการ)
นิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รางวัล (Exhibition, Academic Work, Reward)
(495 รายการ)
นิสิตสัมพันธ์ (Student Affairs)
(164 รายการ)
แนะนำหน่วยงาน (Office Introduction)
(84 รายการ)
บริการชุมชน (Community Service)
(496 รายการ)
ประชุม อบรม สัมมนา (Conference, Training, Seminar)
(2,431 รายการ)
ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ (History & Autobiography)
(30 รายการ)
พิธีการ (Ceremony)
(847 รายการ)
วิเทศสัมพันธ์ (International Relations)
(133 รายการ)
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม (Study Tour)
(428 รายการ)
สารคดี (Documentary)
(1 รายการ)
สุขภาพ, อาหาร (Health, Food)
(34 รายการ)
อาคารสถานที่ (Building & Ground)
(761 รายการ)
อื่นๆ (Miscellaneous)
(1,581 รายการ)

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไปติดหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ
เว็บไซต์ มมส (MSU Website)
เกี่ยวกับฐานข้อมูลข่าว (About MSU News Database)
Adana Seo Adana Web Tasarim
คำค้น:

อัพเดทใหม่
มมส ต้อนรับ บุคลากรจาก Balochistan Rural Support Programme (BRSP),Quetta,Balochistan, ประเทศปากีสถาน 3/10/59
รูปภาพ รูปภาพ  3 ตุลาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 50 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิทยบริการ Library Tour นิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 16 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  16 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการร่วมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 16 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  16 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 4 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 11 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  11 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 18 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 10 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  10 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการอบรมการสืบค้น Web OPAC / Online Database 9 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  9 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรม ปลูกต้นดาวเรืองถวายพ่อหลวง 3 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  3 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 29 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการต้อนรับ อาจารย์ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 ส.ค. 60
รูปภาพ รูปภาพ  2 สิงหาคม 2560 (จำนวนที่เข้าชม 11 ครั้ง)
/สำนักวิทยบริการ

รายการที่มีการเข้าชมมาก 5 อันดับ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเคมีคำนวณ ครั้งที่ 6 ( The 6 th Thai Summer School of Computational Chemistry Workshop ) และ การประชุมประจำปีกลุ่มวิ..
  21 ตุลาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 8,762 ครั้ง)
/สำนักงานเลขานุการ, สำนักงานอธิการบดี
มอบรถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่าขอนยาง
  20 พฤษภาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 8,346 ครั้ง)
/คณะเทคโนโลยี
การแข่งขันลีลาศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 นอกรอบมหกรรม 4--6 ก.พ.53
  9 กุมภาพันธ์ 2553 (จำนวนที่เข้าชม 7,988 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ประเพณีลอยกระทง มมส. วันที่ 31 ต.ค.52
  4 พฤศจิกายน 2552 (จำนวนที่เข้าชม 7,431 ครั้ง)
/กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
สำนักศึกษาทั่วไป ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  1 กรกฎาคม 2552 (จำนวนที่เข้าชม 7,323 ครั้ง)
/สำนักศึกษาทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1279, 1280
 web: http://news.msu.ac.th/  E-mail: info@msu.ac.th
[LOGIN]

 

pendik escort escort escort kartal sisme bebek